ANBI

Culturele ANBI

De Dutch Guitar Foundation heeft een ‘Culturele ANBI’ status. Met het verlenen van een ANBI status wil de overheid het geven aan cultuur stimuleren. 
Omdat de Dutch Guitar Foundation de status ‘Culturele ANBI’ heeft biedt dit extra voordelen voor u als donateur: Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
De bestuursleden voeren hun taak onbezoldigd uit. Uitsluitend de door hun gemaakte kosten worden vergoed. De voorzitter en penningmeester zijn gerechtigd, met wederzijdse instemming, betalingen uit te voeren. 
In de statuten van de stichting Dutch Guitar Foundation is vastgelegd dat de bestuursleden niet gerechtigd zijn tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt.

Doelstelling:

De Dutch Guitar Foundation stelt zich voor het komende  jaar ten doel de volgende projecten te realiseren:
  • Organisatie van het ‘Groningen Guitar Competition and Festival’.
  • Organisatie van twee gitaarseries (Groningen en Zwolle)  waarbij drie concerten per seizoen worden georganiseerd. De concerten worden uitsluitend gegeven door gitaristen met een internationale status.
  • Organisatie van masterclasses en lezingen
  • Organisatie van projecten waarbij wordt gezocht naar mogelijkheden om de klassieke gitaar multidisciplinair in te zetten. 
Bovengenoemde activiteiten vinden plaats in de stad Groningen, m.u.z. een gitaarserie in Zwolle. Daarnaast wil de stichting de komende drie jaar verbindingen zoeken met partners in de rest van Nederland. Dit kan resulteren in samenwerking op het gebied van het festival, samenwerken door het organiseren van meerdere gitaarseries verspreid over Nederland en samenwerken op het gebied van masterclasses. 

Financiën:

In de aanloop naar het eerste event maakt de stichting gebruik van de volgende kanalen om geld te genereren:
  • Via fondsen
  • Via sponsoren
  • Via een op te bouwen ‘vriendenkring’ welke jaarlijks doneert
  • Via crowdfunding
  • Via samenwerkingspartners welke bijvoorbeeld locaties gratis ter beschikking stellen