Groningen Gitaar Concours

Solo Concours

new

Programma & Regels

 • Vrij programma: Het staat de kandidaat vrij om zelf repertoire te kiezen voor dit concours.
 • De video moet in één take worden opgenomen.
 • Een poster of een tekening van ons logo moet zichtbaar zijn in de video. Er wordt een speciale prijs uitgereikt aan degene die de meest originele tekening heeft gemaakt van ons logo; wees zo creatief als je wil! (Stuur dit naar dutchguitarfoundation@gmail.com )
 • De video voor de eerste ronde mag niet langer dan 10 minuten zijn.
 • De video kan naar ons worden gestuurd via een Youtube-link tot en met 27 januari (het maakt niet uit of deze openbaar is of verborgen).
 • De resultaten van de eerste ronde worden bekendgemaakt op 3 februari 2021.
 • De finale vindt (fysiek) plaats in Groningen op het Prins Claus Conservatorium.
 • Mocht het voor een finalist door de omstandigheden rondom het Corona-virus niet mogelijk zijn om fysiek aanwezig te zijn, dan kan er een video worden ingestuurd door de kandidaat.
 • Het repertoire voor de finale is wederom vrij en mag niet langer dan 30 minuten duren.
 • Het is toegestaan om repertoire uit de eerste ronde te herhalen.
 • Er worden uit de eerste ronde 10 finalisten gekozen.
 • De erevoorzitter zal aangewezen worden aan het begin van het Groningen Gitaar Concours
 • De erevoorzitter zal toezicht op het werk van de juryleden houden gedurende het Groningen Gitaar Concours
 • In geval van onregelmatigheden in het werk van de jury, zal de erevoorzitter onmiddellijk de artistiek leider op de hoogte brengen;
 • De erevoorzitter kan de uitvoering stopzetten in het geval dat die kandidaat de in het reglement vermelde tijdslimiet overschrijdt;
 • Vrij selectierepertoire gekozen voor één ronde, kan worden herhaald in een volgende ronde;
 • Alle repertoire moet uit het hoofd worden gespeeld;
 • Elke kandidaat krijgt een score tussen 0-25 punten. Het hoogste en laagste merkteken worden afgesneden. Om de score van de kandidaat te bepalen, wordt een gemiddelde van de resterende punten berekend;
 • Juryleden kunnen geen punten geven aan hun eigen huidige of oud-studenten;
 • Prijzen kunnen niet worden gedeeld;
 • De jury kan beslissen om een bepaalde prijs niet toe te kennen als ze niet tevreden zijn met het prestatieniveau;
 • Punten worden niet gepubliceerd of besproken met de kandidaten;
 • Alle kandidaten kunnen elk lid van de jury benaderen om feedback te vragen over hun prestaties;
 • De beslissing van de jury is definitief;
 • Al het audio- en videomateriaal opgenomen tijdens de wedstrijd is eigendom van DGF en mag enkel gebruikt worden met schriftelijke toestemming van DGF.

Prijzen

0 1st prize
0 2nd prize
0 3rd prize