Rick Doornbos

Project coordinator

Rick Doornbos (1996) is een gitarist uit het noorden van Nederland. Vanaf het moment dat hij op 9-jarige leeftijd voor het eerst begon met gitaarspelen was het voor hem duidelijk dat hij het liefst niks anders wilde doen dan dat. In die eerste jaren van gitaarles was hij eigenlijk direct al bezig met creatieve zaken. Hij speelde liever z’n eigen composities dan de stukjes die hij op kreeg van z’n lerares. Over de jaren heen is dat niet erg veel veranderd; hij speelt nog steeds graag z’n eigen composities.
Rick op z’n 19e begonnen met z’n studie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, bij Sabrina Vlaskalic. Hij studeerde hier vorig jaar cum laude voor af en is op het moment bezig met de studie Docent Muziek en het eerste jaar van de Master of Music, beide op hetzelfde instituut. Rick heeft meerdere gitaardocenten gehad op het conservatorium. Naast de eerdergenoemde Sabrina Vlaskalic, heeft hij ook les gehad bij Goran Krivokapic en heeft tegenwoordig les bij Kristina Vårlid. Ook heeft Rick vele masterclasses gevolgd bij onder andere Leo Brouwer, Aniello Desiderio en Gabriel Bianco.

Rick is tijdens z’n optredens altijd bezig met nieuwe, creatieve manieren van het interpreteren van de muziek die hij speelt. Het is voor hem belangrijk om z’n eigen verhaal te vertellen met de stukken die hij speelt. Ten slotte is Rick veel bezig met componeren. Tijdens concerten probeert hij altijd een mix te doen van composities van anderen en composities van zichzelf.

Rick Doornbos (1996) is a guitarist from the north of the Netherlands. From the moment he first started playing the guitar at the age of 9, it was clear to him that he wanted to do nothing more than that. In those first years of guitar lessons he was actually already busy with creative things. He’d rather play his own compositions than the pieces he got from his teacher. Over the years that hasn’t changed much; he still likes to play his own compositions.

Rick started at the age of 19 with Sabrina Vlaskalic at the Prince Claus Conservatory in Groningen. He graduated cum laude for his bachelor last year and is currently studying Music Teaching and the Master of Music, both at the same institute. Rick has had several guitar teachers at the conservatory. Besides the aforementioned Sabrina Vlaskalic, he also had lessons with Goran Krivokapic and nowadays he has lessons with Kristina Vårlid. Rick has also taken many masterclasses, with Leo Brouwer, Aniello Desiderio and Gabriel Bianco, among others.

During his performances Rick is always busy with new, creative ways of interpreting the music he plays. It’s important for him to tell his own story with the pieces he plays.
Finally, Rick is busy composing a lot. During concerts he always tries to do a mix of compositions of others and compositions of himself.